trò chơi mô tả: chó lông dài câu đố: con chó lông dài puzzle game.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 9262 lần (59.9873 kb)

chó câu đố ghép hình trò chơi,