trò chơi mô tả: con búp bê nhỏ cô gái ăn mặc: con búp bê nhỏ cô gái ăn mặc trò chơi, chơi flash trực tuyến miễn phí trò chơi trẻ em gái
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5691 lần (103.508 kb)

thời trang trò chơi, barbie dress up trò chơi,