trò chơi mô tả: đất trên một hành tinh khách: vệ tinh của bạn đi trong không gian với đất trên hành tinh khách.
kiểm soát/ hướng dẫn: tên lửa được bắn từ các hành tinh của đối phương để tiêu diệt vệ tinh của bạn. bạn có thể bắn tên lửa từ hành tinh của bạn để bảo vệ các vệ tinh của bạn từ tên lửa đối phương, và kiếm được điểm. click chuột để bắn tên lửa từ hành tinh của bạn. nếu vùng đất của bạn vệ tinh trên hành tinh khách bạn giành chiến thắng trong trò chơi. nếu người ngoài hành tinh vệ tinh đối phương hit của bạn sức khỏe của vệ tinh của bạn được giảm 5%. nếu sức khỏe vệ tinh sẽ trở thành số không trò chơi kết thúc.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5503 lần ()

tên lửa trò chơi, kẻ thù trò chơi, hành tinh trò chơi, sức khoẻ trò chơi, vệ tinh trò chơi,