trò chơi mô tả: Lala lỗi: cố gắng để có được trong bước cuối cùng;) đã vui vẻ với lỗi này dễ thương
kiểm soát/ hướng dẫn: chơi với con chuột

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 9712 lần (1.60220 mb)

lỗi trò chơi,