trò chơi mô tả: ghép hình: bí đỏ đèn: trang trí nhà của bạn với đèn đẹp làm từ bí ngô.
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3.8333333333333, phiếu: 6, chơi 28541 lần (264.395 kb)

scary trò chơi, trick or treat trò chơi, halloween jigsaw puzzle trò chơi, pumpkin ghép hình puzzle trò chơi,