trò chơi mô tả: đá cổ tích: ngày hôm nay các cổ tích băng đã kêu gọi các bạn để giúp cô ấy, những gì bạn có thể giúp cô ấy với tôi nghe bạn yêu cầu? đi của bạn phải ăn mặc và phong cách của mình cho sự kiện lớn ngày nay. các nàng tiên trên băng đã có bài phát biểu quan trọng cho những người cô ngày hôm nay vì vậy cô phải nhìn tốt như mong đợi của một cổ tích nước đá. bạn có nghĩ rằng bạn có những gì nó cần để trang phục cổ tích này từ trên xuống dưới với quần áo của mình tốt nhất?
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5384 lần (639.414 kb)

tuyết trò chơi, fairy trò chơi, nước đá trò chơi,