trò chơi mô tả: săn bắn mùa 2: Mùa săn bắn ở đây một lần nữa ... cố gắng săn lùng như nhiều động vật như bạn có thể, nhưng tránh săn bắn những con chim màu vàng và con hươu cao cổ
kiểm soát/ hướng dẫn: Mục tiêu và bắn bằng cách sử dụng con chuột của bạn

, Size: phổ biến: 2.6666666666667, phiếu: 9, chơi 30799 lần (200.141 kb)

săn bắn trò chơi, hươu cao cổ trò chơi,