trò chơi mô tả: đói đói vuông 2: đói đói vuông 2 có trong tất cả các thông tin phản hồi được từ bản gốc.
kiểm soát/ hướng dẫn: thu thập các hình vuông màu xanh lá cây và tránh những màu đỏ. hình vuông màu vàng là đặc biệt

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 2, chơi 5278 lần (1.02147 mb)

trò vui trò chơi, thu trò chơi, hình vuông trò chơi, cao điểm trò chơi, dễ dàng trò chơi, nhanh trò chơi,