trò chơi mô tả: thị trường bí ẩn: tìm kiếm các bí ngô mà ẩn giữa trái cây, bạn chỉ có 300 giây để tìm tất cả bí ngô, mỗi hình ảnh có 5 bí ngô.
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để phát hiện bí ẩn và di chuyển

, Size: phổ biến: 4.0909090909091, phiếu: 11, chơi 34306 lần (1.67569 mb)

điểm và kích trò chơi, ẩn đối tượng trò chơi,