trò chơi mô tả: harry potter thoát: giúp potter mister để thoát ra khỏi phòng, ông đã bị khóa, trò chơi này có quy định tương tự như các trò chơi khác thoát khỏi phòng, chỉ cần nhấp chuột để tìm các đối tượng ẩn
kiểm soát/ hướng dẫn: nhấp vào để tìm các đối tượng

, Size: phổ biến: 4.3333333333333, phiếu: 3, chơi 5399 lần (1.60079 mb)

điểm và kích trò chơi, tìm đối tượng ẩn trò chơi, trốn thoát trò chơi, hoạt hình trò chơi, phòng trò chơi, thoát khỏi phòng trò chơi, ẩn đối tượng trò chơi, cửa phòng trò chơi,