trò chơi mô tả: lao móc một con cá mập: lao móc tất cả những người đàn ông ăn cá mập!
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: các phím mũi tên

, Size: phổ biến: 4.2, phiếu: 5, chơi 10176 lần (1.78744 mb)

cá trò chơi, ăn uống trò chơi, dưới nước trò chơi, cá mập trò chơi, cây lao để đâm cá voi trò chơi,