trò chơi mô tả: halloween mahjong: nếu bạn thích trò chơi mạt chược, bạn sẽ như thế này hơn nữa. halloween đặc biệt. một trò chơi đầy bí ẩn và âm nhạc tuyệt vời. đồ họa tuyệt vời.
kiểm soát/ hướng dẫn: Ban cặp quái vật. chăm sóc. các quy tắc duy nhất là được tự do từ bên phải hoặc trái để loại bỏ.

, Size: phổ biến: 4.2857142857143, phiếu: 14, chơi 36183 lần (538.055 kb)

kỹ năng trò chơi, mahjong trò chơi, halloween trò chơi, miếng trò chơi,