trò chơi mô tả: châu chấu Yuichi: Yuichi mong muốn thiết lập một kỷ lục cục mới nhảy! bấm và giữ nút chuột trái để thiết lập quyền lực và phát hành nó để nhảy!
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm và giữ nút chuột trái để thiết lập quyền lực và phát hành nó để nhảy

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4348 lần (979.884 kb)

kỹ năng trò chơi, nhảy trò chơi, thời gian trò chơi, con châu chấu trò chơi,