trò chơi mô tả: vàng phòng thoát 6 halloween: thu thập các đối tượng ẩn để giải quyết câu đố halloween và nhận được tất cả vàng ẩn, kim cương và hồng ngọc, sau đó thoát khỏi phòng halloween vàng!
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để di chuyển, thu thập các đối tượng ẩn và tương tác với các câu đố.

, Size: phổ biến: 3.8695652173913, phiếu: 23, chơi 34350 lần (2.04390 mb)

điểm và kích trò chơi, ẩn đối tượng trò chơi, phòng thoát trò chơi,