trò chơi mô tả: gibbets: sử dụng cung tên của bạn để cứu những người bị treo cổ! bắn dây để thiết lập chúng tự do, nhưng phải cẩn thận không vô tình bắn những người thay!
kiểm soát/ hướng dẫn: bắn dây thừng vào đó người dân được treo. để vượt qua mức độ mà bạn cần phải lưu ít người.

, Size: phổ biến: 4.0714285714286, phiếu: 14, chơi 15949 lần (940.670 kb)

Hangman trò chơi,