trò chơi mô tả: ma săn: để miễn phí các phù thủy, bạn có để săn tất cả những bóng ma.
kiểm soát/ hướng dẫn: khi bạn nhấn chuột vào một con ma, ông để lại. bạn kiếm được 10 đơn vị thời gian.. nếu bạn bỏ lỡ một con ma, 100 đơn vị thời gian rời bạn game là kết thúc khi thời gian bằng 0

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 10112 lần (374.051 kb)

phù thuỷ trò chơi, halloween trò chơi,