trò chơi mô tả: địa lý thiên tài: chúng tôi sẽ yêu cầu bạn lựa chọn ngẫu nhiên hai mươi câu hỏi về các chủ đề địa chính trị. bạn sẽ có được một điểm cho mỗi câu trả lời đúng, và không có điểm cho một câu trả lời không chính xác. nhanh hơn bạn hoàn thành mỗi câu hỏi, những điểm hơn đó là giá trị. chơi thường! hồ bơi câu hỏi là sống và được cập nhật mỗi tuần với những thách thức mới cho các thiên tài địa lý.
kiểm soát/ hướng dẫn: điểm và nhấp chuột hoặc sử dụng các phím a, b, c và d để chọn trong số 4 câu trả lời có thể. câu trả lời nhanh như bạn có thể để nhận được điểm thưởng đáng kể.

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 5000 lần (291.190 kb)

quiz trò chơi, khai trò chơi, Bản đồ trò chơi, chính trị trò chơi,