trò chơi mô tả: đá quý trao đổi ii: trong game này sẽ có một số lượng đá quý được sắp xếp trong một mô hình cụ thể. bạn cần phải hoán đổi vị trí của đá quý để 3 hoặc nhiều đá quý cùng loại được kết nối vào một đường thẳng và sau đó họ sẽ được tiêu huỷ. để xóa mức bạn cần phải tiêu huỷ đá quý tại tất cả các vị trí của mẫu. trò chơi là trong khi thời gian là lên. sẽ có các mẫu khác nhau cho mỗi cấp độ mới.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: chuột

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 5980 lần (333.164 kb)

Bejeweled trò chơi, trao đổi trò chơi, đá quý trò chơi, trao đổi trò chơi, fupa trò chơi,