trò chơi mô tả: galactik bóng đá: galactik bóng đá là một trò chơi bóng đá tương lai 3ngày và một phần của mmo game flash và câu lạc bộ thế giới ảo galactik.
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để trỏ bóng. bấm và giữ nút chuột trái để áp dụng lực lượng, phát hành khi bạn muốn chụp. sử dụng thanh không gian để sử dụng quyền hạn thông lượng của bạn khi bạn đã mở khóa chúng.

, Size: phổ biến: 4.2692307692308, phiếu: 26, chơi 17556 lần (3.31342 mb)

bóng đá trò chơi, bóng đá trò chơi, hình phạt trò chơi,