trò chơi mô tả: muncher quả: a arcade shooter theo phong cách cổ điển mà cũng nhắc nhở bạn để ăn phải.
kiểm soát/ hướng dẫn: munch càng nhiều trái cây như bạn có thể nhưng không để cho bất kỳ của nó hit bạn. chắc chắn để nhận tất cả các mặt hàng tăng tỷ lệ tiền thưởng của bạn và sức mạnh của lửa lá chắn của bạn. spacebar: shoot, xuống arrow: khiên, mũi tên lên: lực đẩy, trái và bên phải mũi tên: xoay tàu

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5096 lần (452.974 kb)

arcade trò chơi, tiểu hành tinh trò chơi, shooter trò chơi, trái cây trò chơi, sức khoẻ trò chơi,