trò chơi mô tả: france jigsaw: bạn có thể giải quyết các câu đố này tiếng pháp của 48 miếng bằng cách đưa tất cả các mảnh vào đúng vị trí của họ
kiểm soát/ hướng dẫn: kéo sử dụng chuột

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 3962 lần (539.177 kb)

jigsaw trò chơi, Pháp trò chơi, tiếng pháp trò chơi, nghị viện trò chơi,