trò chơi mô tả: Sugar bay: lưu lại thành phố của bạn từ Sugar ác do nổ tất cả chúng bằng cách sử dụng vũ khí bạn có, mỗi loại vũ khí có tính năng đặc biệt, làm cho việc sử dụng vũ khí bên phải để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm nút chuột trái để bắn, thay đổi vũ khí hiện tại của bạn bằng cách nhấn 1,2,3,4 và số 5. # 1 cho Blaster, # 2 cho súng máy, # 3 cho chùm, # 4 sử dụng tên lửa và $ 5 để sử dụng trong huyết tương tấn công

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5533 lần (856.753 kb)

bay trò chơi, không gian trò chơi, tên lửa trò chơi, tên lửa trò chơi, người nước ngoài trò chơi, Vietminh trò chơi, xâm lược trò chơi, lệnh trò chơi, tàu vũ trụ trò chơi, súng máy trò chơi,