trò chơi mô tả: hoa thu: thu hoa rơi vào giỏ bằng cách di chuyển quyền giỏ - trái bằng cách sử dụng phím mũi tên trái và phải, bạn có điểm số cao như số lượng các hoa bạn thu thập thành công, và cũng là thời gian chạy
kiểm soát/ hướng dẫn: di chuyển trái và phải sử dụng phải / trái phím mũi tên

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5220 lần (159.518 kb)

thu trò chơi, đáng yêu trò chơi, thu thập trò chơi, hoa trò chơi, đánh bắt trò chơi,