trò chơi mô tả: chuyến bay hành động của chiến binh giáp: giáp chiến binh tiêu diệt quái vật trong khi đang bay. phá hủy tất cả các quái vật đe dọa hòa bình của trái đất. chuột để di chuyển, nút trái để tháo LightWave, không gian để khởi động bom.
kiểm soát/ hướng dẫn: giáp chiến binh tiêu diệt quái vật trong khi đang bay. phá hủy tất cả các quái vật đe dọa hòa bình của trái đất,. chuột để di chuyển trái nút để tháo LightWave, không gian để khởi động bom.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 4886 lần (1.78288 mb)

chiến binh trò chơi,