trò chơi mô tả: flash rắn: remake của con rắn trò chơi đơn giản, quy tắc chung của một trò chơi rắn áp dụng ở đây là tốt, tránh những bức tường và tránh ăn đuôi của chính bạn, trò chơi có thể nhận được chậm trên máy tính của bạn
kiểm soát/ hướng dẫn: không gian quan trọng để bắt đầu trò chơi, sử dụng phím mũi tên để di chuyển con rắn, bấm phím z để làm cho nó di chuyển nhanh hơn, s chính cho nền âm nhạc

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 3543 lần (34.8867 kb)

thu thập trò chơi, cổ điển trò chơi, retro trò chơi, con rắn trò chơi,