trò chơi mô tả: fishi2: các phần tiếp theo mới và cải thiện để các fishi gốc. fishi2 8 tính năng giống cá, bao gồm 5 mới. nó cũng có tính năng một thương hiệu hệ thống cửa hàng mới và 32 thành tựu để thu thập. fishi2 sẽ giữ cho bạn giải trí cho giờ.
kiểm soát/ hướng dẫn: thức ăn và chăm sóc cho cá của bạn bằng cách sử dụng các tab. mua và bán cá tại cửa hàng. mua autofeeders và các mặt hàng khác để giúp chăm sóc cho cá của bạn.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5555 lần (625.047 kb)

trò vui trò chơi, cá trò chơi, pet trò chơi, thành tích trò chơi, chăm sóc trò chơi,