trò chơi mô tả: người tìm kiếm: có một vai trò của một thám tử tư và tìm thấy những người lập dị khách hàng của bạn đang tìm kiếm. sử dụng điện não của bạn để ghi nhớ sự xuất hiện của họ, và tìm thấy chúng nhanh như bạn có thể!
kiểm soát/ hướng dẫn: click vào mục tiêu dân

, Size: phổ biến: 4.5333333333333, phiếu: 15, chơi 30948 lần (4.98779 mb)

tìm trò chơi, trẻ em trò chơi, buồn cười trò chơi, cartoon trò chơi, truyện tranh trò chơi, gia đình trò chơi, bộ nhớ trò chơi, giải trí trò chơi, con người trò chơi,