trò chơi mô tả: nông mahjong: bạn đang ở trong một trang trại lớn. bạn phải tìm một cặp mỗi bữa ăn của một cách rất đặc biệt. một mahjong với động vật. các hướng dẫn để tìm trong trò chơi. rất rất buồn cười.
kiểm soát/ hướng dẫn: tìm kiếm đôi. bạn chỉ có thể chọn nó nếu nó không có mảnh trái hoặc phải. tận hưởng! nhưng tất cả các hướng dẫn để tìm trong trò chơi.

, Size: phổ biến: 4.3333333333333, phiếu: 3, chơi 7078 lần (609.847 kb)

cô gái trò chơi, trẻ em trò chơi, động vật trò chơi, mahjong trò chơi, trang trại trò chơi,