trò chơi mô tả: ác văn phòng cá nhân: bạn đã được chuyển đổi thành một người đàn ông cá. bạn có hai phút còn lại để sống, do đó, giết càng nhiều người càng tốt.
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: các phím mũi tên, spacebar để bắn

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5360 lần (2.00481 mb)

cá trò chơi, văn phòng trò chơi, quỷ giữ trò chơi,