trò chơi mô tả: thoát ra từ nhà để xe: bạn đến vào nhà để xe với hy vọng sẽ nhận được một số giúp cho xe của bạn bị hỏng và bây giờ bạn đang bị khóa bên trong nhà để xe, như bạn đã làm trong các trò chơi luôn luôn thoát bạn cần phải giải quyết những câu bí ẩn, sửa chữa những thứ bị hỏng để có được manh mối để có được ra khỏi nhà để xe
kiểm soát/ hướng dẫn: điểm và click để thiết lập những điều phải và tìm thấy các đối tượng ẩn

, Size: phổ biến: 3.6666666666667, phiếu: 3, chơi 6865 lần (1.12677 mb)

tìm đối tượng ẩn trò chơi, trốn thoát trò chơi, thoát khỏi phòng trò chơi, ẩn đối tượng trò chơi, ôtô trò chơi, nhà xe trò chơi, ẩn đối tượng trò chơi, gazzyboy trò chơi,