trò chơi mô tả: thả khối: chạm vào ô vuông mà bạn nhìn thấy trên màn hình để loại bỏ chúng trước khi thời gian hết, quảng trường sẽ vào lại một lần nữa trong vài giây, nhanh lên và làm nhanh
kiểm soát/ hướng dẫn: di chuyển để liên lạc và loại bỏ

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 7586 lần (882.759 kb)

khối trò chơi, puzzle trò chơi, loại bỏ trò chơi, hình vuông trò chơi, chạm vào trò chơi,