trò chơi mô tả: porsche trôi nghệ thuật công nghệ cao: chơi trò chơi câu đố ghép hình này của porsche trôi nghệ thuật công nghệ cao. trò chơi này bao gồm 3 chế độ - miếng 4x4, 5x6 và 7x7 miếng miếng. bánh xe sử dụng chuột hoặc phím cách để xoay các mảnh chọn.
kiểm soát/ hướng dẫn: để xoay các mảnh lựa chọn, bạn có thể sử dụng phím dài hay bánh xe chuột.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 8532 lần (235.833 kb)

xe jigsaw puzzle trò chơi,