trò chơi mô tả: mua sắm trang phục: váy mua sắm Dressup game
kiểm soát/ hướng dẫn: chuột bằng cách sử dụng hãy nhấn chuột và kéo để thay đồ

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 8398 lần (341.556 kb)

ăn mặc trò chơi, mua sắm trang phục lên trò chơi,