trò chơi mô tả: dr. kiljoy: là dr. kiljoy chính xác trong việc tiêu diệt các zombie? bạn quyết định và chơi cho phù hợp.
kiểm soát/ hướng dẫn: dr. kiljoy đã xây dựng phòng thí nghiệm của ông tại quốc gia zombie để tiến hành nghiên cứu y học về các zombie. đây là bực bội bởi zombie, và họ bắt đầu tấn công các phòng khám của bác sĩ. các bác sĩ bắt đầu chụp những zombie với mũi thuốc để bảo vệ mình và phòng thí nghiệm của mình. nếu bác sĩ giết chết 20 zombies ông có thể mua bản cập nhật của phi tiêu y học của mình với nhiều quyền lực hơn, làm giảm khả năng miễn dịch của zombies 20%. bác sĩ đã chiến đấu trong 5 ngày để diệt tất cả các zombie trong thuộc địa này. nếu zombies hit phòng thí nghiệm trò chơi kết thúc. sau đó anh đã chiến đấu với vua zombie. kéo chuột đến mục tiêu. click chuột để bắn.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 8560 lần (217.108 kb)

zombie trò chơi, bác sĩ trò chơi, phi tiêu trò chơi,