trò chơi mô tả: disney rừng cuốn sách: chọn một mức độ khó khăn để bắt đầu chơi, click vào một mảnh để trượt nó vào không gian trống rỗng, và lấy lại hình ảnh của Mowgli chơi với khỉ và gấu Baloo
kiểm soát/ hướng dẫn: nhấp chuột trái vào slide miếng

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 7303 lần (289.585 kb)

jigsaw trò chơi, trượt trò chơi, trẻ em trò chơi, cartoon trò chơi, disney trò chơi, trượt trò chơi, con gấu trò chơi, slide trò chơi, Mowgli trò chơi, rừng trò chơi, rừng sách trò chơi, monkey trò chơi,