trò chơi mô tả: ma quỷ người giám hộ: a tháp quốc phòng game với đạn và các yếu tố tưởng tượng. tạo ra những con quái vật và quỷ để bảo vệ cơ sở của bạn từ những anh hùng xâm lược.
kiểm soát/ hướng dẫn: giao diện điều khiển: esc: mở các tùy chọn của bảng điều khiển chuột: phím chọn arrow cấp: di chuyển bản đồ thế giới điều khiển game: esc: hủy bỏ chuột xây dựng tháp: tháp nơi, mua và nâng cấp các phím mũi tên tháp: di chuyển hero của bạn

, Size: phổ biến: 3.6666666666667, phiếu: 9, chơi 9459 lần (3.41911 mb)

rpg trò chơi, quốc phòng trò chơi, devil trò chơi, tháp quốc phòng trò chơi, Trận trò chơi, monster trò chơi, anh hùng trò chơi, quỷ trò chơi, quỷ giữ trò chơi,