trò chơi mô tả: cái chết của hành tinh hành tinh bị mất:: giết tất cả các sâu điên, và lưu các cô gái của bạn!
kiểm soát/ hướng dẫn: phím mũi tên để di chuyển, không gian để nhảy, x để hành động

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 9327 lần (1.66951 mb)

hành tinh trò chơi,