trò chơi mô tả: đường chết trận: ở giữa một cuộc chiến tranh, vị trí phòng thủ của bạn đã được overrun của kẻ thù. bạn phải nhận được ngay trước khi đối phương bắt đầu truy quét các ổ. tham gia vào chính mình trong một trận chiến đường bộ gây chết người và bắn theo cách của bạn ra khỏi nguy hiểm!
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: wasd

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 3, chơi 4906 lần (485.884 kb)

xe tăng trò chơi, đường trò chơi, Trận trò chơi,