trò chơi mô tả: cyborg ông chủ đất: bạn đang ở trong không gian với tàu không gian tốt đẹp và vũ khí của bạn, đánh bại tất cả kẻ thù của bạn bằng cách bắn vào họ, sử dụng tiền bạn kiếm được để mua nâng cấp như tên lửa, lựu đạn và bom, theo kịp với các mức độ khó khăn mà bạn đang sẽ phải đối mặt
kiểm soát/ hướng dẫn: phím dài để bắn và phím mũi tên cho phong trào

, Size: phổ biến: 3.5, phiếu: 2, chơi 4755 lần (2.53617 mb)

không gian trò chơi, multilevel trò chơi, bom trò chơi, tên lửa trò chơi, ếch trò chơi, shooter trò chơi, nâng cấp trò chơi, cyborg trò chơi, grenade trò chơi, bom nguyên tử trò chơi,