trò chơi mô tả: leo mãi mãi: một trò chơi arcade với một mục tiêu vô tận của leo lên ....
kiểm soát/ hướng dẫn: bấm vào để nhảy. leo lên cao

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 3, chơi 25299 lần (21.9775 kb)

trò vui trò chơi, arcade trò chơi, rơi trò chơi,