trò chơi mô tả: mèo halloween thí điểm đặc biệt: phiên bản này là phiên bản đặc biệt của con mèo thí điểm cho halloween. thưởng thức:) thí điểm mèo sẽ gặp phải rất nhiều thách thức trong không khí. chuột xuống để làm cho con mèo bay lên, chuột lên để thả con mèo. không bay quá cao vào những đám mây hoặc rơi xuống đại dương. tránh các đối tượng khác đang bay trên bầu trời.
kiểm soát/ hướng dẫn: phiên bản này là phiên bản đặc biệt của con mèo thí điểm cho halloween. thưởng thức:) thí điểm mèo sẽ gặp phải rất nhiều thách thức trong không khí. chuột xuống để làm cho con mèo bay lên, chuột lên để thả con mèo. không bay quá cao vào những đám mây hoặc rơi xuống đại dương. tránh các đối tượng khác đang bay trên bầu trời.

, Size: phổ biến: 3.2, phiếu: 5, chơi 16466 lần (358.359 kb)

halloween trò chơi,