trò chơi mô tả: cơn sốt thẻ: thẻ cơn sốt là một trò chơi flash thẻ đơn giản.
kiểm soát/ hướng dẫn: nhấp vào thẻ từ bảng để lôi kéo họ vào khay thẻ của bạn. bạn có 2 khay đó được hiển thị ở phía dưới. bạn có thể bấm vào một thẻ với giá trị chỉ ở trên các giá trị của thẻ trong khay của bạn hoặc thẻ có giá trị dưới các giá trị của thẻ của bạn. bạn có thể thay đổi các thẻ trong khay của bạn bằng cách nhấp vào nút mũi tên. điều này sẽ rút ra một thẻ từ đống chứng khoán.

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 7849 lần (739.881 kb)

điên dại trò chơi,