trò chơi mô tả: xe khe: làm cho một cá quay reels cố gắng có được 3 chiếc xe cùng hoặc tiền thưởng để giành chiến thắng
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 8050 lần (76.1132 kb)

ôtô trò chơi, tự động trò chơi, khe trò chơi,