trò chơi mô tả: đội trưởng Mỹ: đội trưởng như luôn luôn đấu tranh để cứu người vô tội và trừng phạt những kẻ xấu, sắp xếp miếng của mình để đưa ông trở lại hình dạng thực
kiểm soát/ hướng dẫn:

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 5534 lần (142.254 kb)

truyện tranh trò chơi, đội trưởng Mỹ trò chơi, marvel trò chơi, Đội trưởng trò chơi, Mỹ trò chơi, Hoa Kỳ trò chơi,