trò chơi mô tả: ù: di chuyển về phía swarm của đối thủ của bạn mà không trúng, tránh đối thủ của bạn, tận hưởng nhiều cấp có sẵn với khả năng vượt trội và điểm số cao, xanh là tốt, họ giúp bạn có được điểm, tránh đỏ họ là xấu
kiểm soát/ hướng dẫn: phím mũi tên để di chuyển

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 6169 lần (984.008 kb)

tránh trò chơi, dodge trò chơi, multilevel trò chơi, hành động trò chơi, kẻ thù trò chơi, swarm trò chơi,