trò chơi mô tả: bong bóng smash: sử dụng vũ khí của bạn để pop như nhiều bong bóng như bạn có thể. hoàn thành tất cả các cấp, các mục tiêu cho một điểm số cao!
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và không gian để tấn công

, Size: phổ biến: 4, phiếu: 2, chơi 5418 lần (782.708 kb)

bong bóng trò chơi, cá trò chơi,