trò chơi mô tả: bong bóng pop: bạn có 30 giây để bật như nhiều người trong các bong bóng càng tốt!
kiểm soát/ hướng dẫn: sử dụng chuột để bật các bong bóng

, Size: phổ biến: 4.5, phiếu: 4, chơi 12746 lần (156.742 kb)

cao điểm trò chơi, bong bóng popping trò chơi, điện trò chơi,