trò chơi mô tả: hộp thả: bấm vào nhóm của hai hoặc nhiều hộp cùng màu để bật chúng ra khỏi bảng, bạn sẽ có được điểm nhiều hơn cho popping cụm lớn của các hộp, đó cũng là một giới hạn thời gian để tăng tốc độ bộ não của bạn, bạn cũng có thể chọn không giới hạn thời gian chế độ cho không phải lo lắng
kiểm soát/ hướng dẫn: hộp bấm còn lại để đè bẹp chúng

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 6328 lần (2.10282 mb)

trò vui trò chơi, hình vuông trò chơi, màu sắc trò chơi, cô gái trò chơi, đầy màu sắc trò chơi, ô trò chơi, con trai trò chơi, thú vị trò chơi, thư giãn trò chơi,