trò chơi mô tả: heo rừng săn: giết tất cả các lợn đực điên
kiểm soát/ hướng dẫn: phong trào: các phím mũi tên

, Size: phổ biến: 3.375, phiếu: 8, chơi 15090 lần (1.76666 mb)

săn bắn trò chơi, shooter trò chơi, súng trường trò chơi, không gian xâm lược trò chơi,