trò chơi mô tả: black jack: đen jack là một trong những loại thẻ game rất phổ biến.
kiểm soát/ hướng dẫn: nhận được giá trị thẻ cao nhất có thể, nhưng dưới 21

, Size: phổ biến: 3, phiếu: 1, chơi 7008 lần (2.11386 mb)

black jack trò chơi, chip trò chơi,